Nilai Teras KSAH

Profesional :

Memperkasakan organisasi melalui ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas.

Semangat Kerja Sepasukan :

Bekerja secara kolaboratif dan sinergi untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Integriti :

Memberikan komitmen yang tinggi, telus, jujur dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas.

Penyayang :

Menzahirkan watak bijaksana, santun dan budiman dalam mendidik dan membangunkan potensi murid.

Kreatif dan Inovatif :

Menyumbang pemikiran, idea dan gagasan baru untuk penambahbaikan organisasi secara berterusan.

error: Content is protected !!