Piagam Pelanggan

Kami warga Kolej Sultan Abdul Hamid dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

  • Memastikan semua murid dapat belajar dengan selesa pada setiap hari persekolahan.
  • Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan oleh guru-guru dengan penuh tanggungjawab dan berkesan.
  • Mewujudkan budaya sekolah yang menjadikan murid berdisiplin, berdikari, penyayang, harmonis dan patriotik.
  • Memastikan semua murid berpeluang menyertai aktiviti kokurikulum dan sukan untuk mencapai kecemerlangan dalam pelbagai peringkat penyertaan.
  • Memastikan semua guru dan staf melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, berdisiplin, bertanggungjawab, cekap dan berkesan.
  • Menyediakan prasarana pendidikan yang cukup dan kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran.
  • Memastikan data dan maklumat yang disampaikan kepada stakeholder dan pelanggan adalah tepat, lengkap dan terkini.
  • Menjalinkan hubungan akrab dan mesra dengan ibu bapa, PIBG, komuniti dan agensi-agensi tempatan demi kemajuan sekolah.
  • Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan dan teguran yang membina daripada semua phak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.
error: Content is protected !!